1. BTC

Như thông lệ cứ 4 năm tổ chức Đại Hội một lần và hai năm có Họp Mặt một lần. Đặc biệt, ngoài mục đích trùng phùng hội ngộ, Ban Chấp Hành (BCH) mới sẽ được bầu lại trong mỗi lần Đại Hội.
Đặc biệt Đại Hội lần này lịch trình sẽ kéo dài 12 ngày, kể từ thứ Tư 31/5 đến hết thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2017 (xem Lịch trình ĐH).
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2017 là ngày chánh của Đại Hội:
Sáng bầu tân BCH, chọn nơi Họp Mặt lần thứ 16 tại Best Western Hotel.
Dạ Tiệc, chiều tối với đầy đủ nghi lễ, nghi thức truyền thống của LĐ, cơm tối, văn nghệ và dạ vũ.

Ban tổ chức:

 • Nguyễn Duy Thành, Hội trưởng  và Quản trị (CA).
 • Thiệu Tài, Trưởng ban Tổ chức (VA).
 • Đàm Hòa, Điều hành và Ngoại vụ (VA).
 • Thành ‘Vương’, Phụ tá Điều hành (MD).
 • Trần Xuân Tin, Tổng quát: Chương trình, Kế hoạch và Văn nghệ (CA).
 • Phạm Viết Khiết,  Văn thư (VA).
 • Phạm Phú Quới, Tài chánh (VA).
 • Huỳnh Hữu Lộc, Thủ qũy (VA).
 • Đoàn Quốc Uy, TB Tiếp tân và Nội vụ (VA).
 • Trần Văn Công, Trật tự (VA).
 • Võ Xuân Long, Thiết kế (TX).
 • Lê Đức Phẩm, Trang trí (CA).
 • Quốc Nam, Web design (OR).
 • Dương Minh Châu, Cố vấn Kỹ thuật (CA).
 • Lưu văn Lễ, Cố vấn Nghi lễ (CA).
 • Trà Trung Sanh, Cố vấn Pháp luật (VA).
 • Những Thân hữu yểm trợ và giúp tổ chức gồm: Thành “gấu”, Tráng, Dậu, Mẩn, Định, Dân, Kông “14” và Huấn (VA).
 • Và các MC là quý anh: Bùi Thọ Xung (OH), Nguyễn Đình Trực (WA), Đing quang Tiến (TX), Hà văn Vinh (MI).

Thông báo, tin tức mới nhất sẽ được cập nhật và lưu lại trên website ĐH2017. Mọi thắc mắc & giải đáp, xin xem tại trang A&Q.
BTC/ĐH2017

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI VIII

____________________________________________________________________________________


//////////////////////////////////////////////////////