5. HOTELS

Gọi Hotels đặc phòng:   Group name: ROVNOLD” trước ngày 04/15/2017

Group Reservation Contract Best Western ngày 02/03/2017, group name: ROVNOLD, double bed room $109.00 plus 12% tax. Manager Casey Englander signed.
Group Reservation Contract Governor House ngày 02/03/2017, group name: ROVNOLD, double bed room $79.00 plus 12% tax. Manager Miroslava Mircheva signed.
  •  Best Western Inn at Falls Church, Virginia

Giá BW: $109 + 12% tax – Check-in: 3:00 pm // Check-out: 12:00 pm

                                                                Maps                       Website

______________________________________________________________________

                                                                 MAPS                Website

_______________________________________________________________________________

                                                                              MAPS                  Website

GHI CHÚ:

Tự book hotel trên website Hotels.com sẽ mắc hơn $4 thay vì $109 thì là $113. Tự book thì nhanh chóng, tiện lợi và ngày hũy bỏ chĩ trước 48 hours. Trong khi book theo thông cáo BTC, bạn sẽ gặp trở ngại khi nhân viên trực không biết Group name  ‘réunion’ ROVNOLD là gì?

@ Chúng tôi đã hợp đồng với quản lý ngày 02/03/2017, nếu họ nói không biết ROVNOLD thì hỏi họ xem lại manager đã ký công tra – BTC sẽ ra thông cáo về hotel bổ túc có thêm chi tiết manager trong nay mai.
@ Tuy nhiên bạn book qua website Hotels.com hoặc các nơi khác thì BTC sẽ mất hết các quyền lợi theo hợp đồng  phải book đủ 40 phòng với hai khách sạn: Best Western và Governer House

Quyền lợi gì? Meeting room ‘phòng hội’ không có giá $250, không có cà-phê thực phẩm nhẹ, không được mang thức ăn Việt Nam vào meeting room và v.v…. còn nhiều nữa viết ra dài dòng. Thì mọi sinh hoạt và quyền lợi của BTC bị bế tắc.

Do đó, các bạn nên book phòng tại Best Western và Governor House để BTC có được benifits kể trên. ……………………………..Chi tiết của Best Western và Governor.
@ Quý vị đã  book phòng từ Hotels.com thì vui lòng cho  họ biết ID confirmation number và yêu cầu họ chuyễn qua Group name ROVNOLD. BTC yêu cầu “Please help us”.