4. THÔNG BÁO

Bản Tin Mới Nhất Ngày 7/5/2017

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT 12 NGÀY LĐ HỘI NGỘ.NEW

Thông báo  số 16 – Ngày 13/4/2017

TÀI CHÁNH LDHN 2017

GHI DANH ĐI TOUR – BUS – INFORMATION

AIRPORT PICK_UP

SƠ ĐỒ DẠ TIỆC

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI KỲ VIII

LOGO ĐẠI HỘI HQLĐ KỲ VIII – WASHINGTON DC


////////////////////////////////////////////////////////

Ngày 19/2/2017

– Hạn chót ghi danh tham dự hội ngộ ngày 31 tháng 03 năm 2017.

** Hạn chót ghi danh các tiết mục khác xem chi tiết từng tiết mục.

** Xe bus chuyên chở từng tiết mục muốn tham dự phải ghi danh và trả tiền.

_______________________________________________________________________

Lệ Phí Tham Dự (Updated on Jan 20, 2017)

  • Quan Lưu Đày:………………………………. $115
  • Phối ngẫu Lưu Đày: ………………………..$90
  • Hậu Hội Ngộ Chủ nhật 06-04-2017: ………………...$70  cho 2 nguoi.
  • Tham dự 2 ngày thứ Sau & thú Bảy là $205 cho 2 nguoi + $100 (ủng hộ) ………………Tổng cộng là $305.
  • Tham dự 3 ngày thu Sáu & thứ Bảy & Chúa Nhật là $275 + $100 (ủng hộ)……………. Tổng cộng la $375.

*** Checking pay to:       ROVNOLD

** Gởi về địa chĩ:

Huỳnh Hữu Lộc

13156 Pavilion Lane

Fairfax, VA 22033